Restaurant de Mare in Alkmaar

In mei 2009 heeft restaurant de Mare een nieuwe lokatie geopend.
De elektrische installatie is door ons gerealiseerd.